сряда, 9 септември 2015 г.

Строго секретно! Доклад относно направена проверка по допуснато извращение сред помашкото население във връзка с паспортизацията, 23.06.1953 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 3169)