вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Изказване на министър Димитър Стоянов по проблемите на Възродителния процес, 04.03.1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11a, а.е. 275 Д