неделя, 19 май 2013 г.

Строго секретно! Относно незаконосъобразни действия от страна на служители на МВР, спрямо граждани с "възстановени имена", 08.08.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 72-75)