сряда, 9 септември 2015 г.

Секретно! Ахмед Доган: "Нравствения облик на комуниста разузнавач", 14.06.1979 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, а.е. 7566, дело № 11327) (РД Т02- СС "Сава", л. 114-121)