вторник, 9 септември 2014 г.

Лично, строго секретно! Обстановката в страната към 07:00 ч. на 06 юни 1989 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 940, л. 160-162)