събота, 19 май 2012 г.

Протокол "А" № 371 на ПБ на ЦК на БКП от 08.05.1984г. с взети решения за: сплотяване и приобщаване на българските турци към делото на социализма и политиката на БКП и др.


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 67, а.е. 3090, л. 2-139)