сряда, 9 септември 2015 г.

Протокол за разпит на Меди Доганов, 10.11.1986 г.

Показанията на Ахмед Доган пред Следствието.

Прочетете разпита му внимателно, в него ще видите поведението на „идеолога“ на Майските събития, поведение на един истински Лидер на нелегалната борба срещу Възродителния процес.. Четете, споделяйте и препредавайте думите на „лидера“ на нелегалното движение!

„Искам да изразя още веднъж своето отношение към дейността за която се признавам за виновен. Както и друг път съм сочил, когато започнаха мероприятията по Възродителния процес, аз не можах да се преборя с емоциите си, макар да бях убеден в правилността и необходимостта на това мероприятие.

До голяма степен за формиране на неправилни схващания от мен допринесоха информациите на различни западни радиостанции, които разпространяваха слухове на които се поддадох.

В заключение искам да изкажа и съжаление за това, че съм се захванал с една дейност която противоречи на моите основни разбирания за нашето общество. Това което ме доведе до тук е недооценката на събитията от моя страна, неправилните схващания за необходимостта и правилността на провеждането на мероприятията по Възродителния процес.“

16:00 ч. на 10.11.1986 г. ГСУ-МВР София