събота, 19 май 2012 г.

Строго секретно! Седмичен бюлетин за оперативната обстановката по линия на IV управление ДС (икономическо) за периода от 08.07.1989 г. до 14.07.1989 г.

Специални благодарности на М. Д.