сряда, 9 септември 2015 г.

Строго секретно! Информация за състоянието на контраразузнавателната работа на органите на ДС по преодоляване на отрицателното влияние на исляма и използването на духовници за въздействие в окръжни управления – Смолян, Благоевград, Пазарджик и Ловеч, 10.11.1984 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-447, т. 3, л. 43-51)