вторник, 9 септември 2014 г.

Стенограма от среща-разговор между министъра на МВР П. Пенев и Ахмед Доган състояла се на 14.09.1990 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 935, л. 117-136)