вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Решаване на въпроса с ловното оръжие на лица с възстановени имена, иззето във връзка с майските събития, 14.12.1989 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 105-108