вторник, 9 септември 2014 г.

Строго секретно! Оперативната обстановка в бившия Кърджалийски окръг от 18 до 26 януари 1989 г.


АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 714, л. 94-98