сряда, 9 септември 2015 г.

Строго секретно! Активизиране на агентурно-оперативната дейност заради връщането на имената на българските мюсюлмани, 29.12.1989 г.


АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 712, л. 109