вторник, 1 октомври 2013 г.

ДС СРЕЩУ НЕФОРМАЛНИТЕ СТРУКТУРИ 1988-1989


 1. Строго секретно! Информация за поведението на членове на "Инициатива градът на истината", 18.10.1990 г.
 2. Секретно! Мерки за контрол на митинга пред храм-паметника "Ал. Невски" на 18.11.1989 г.
 3. Строго секретно! Информация относно: Изготвена петиция от профкомитета и колектива на Института по Философия при БАН, 07.12.1988 г.
 4. Секретно! Информация относно: Приети във вестник "Народна култура" статии, в които се застъпват неправилни възгледи, 09.11.1988 г.
 5. Секретно! Информация относно: Опит за утвърждаване и популяризиране на т. нар. "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България", 07.12.1988 г.
 6. Секретно! Информация относно: Създаден в София "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България", 05.11.1988 г.
 7. Строго секретно! Специално съобщение относно: Намерение за събиране на лица от т. нар. "Обществен комитет за екологична защита на Русе" по повод прекратяването на дейността му, 28.10.1988 г.
 8. Строго секретно! Справка относно: Кратки биографични бележки за най-активните инициатори за създаване на т. нар. "Дружество за правата на човека", 26.10.1988 г.
 9. Строго секретно! Информация относно предотвратени опити на група лица да създадат т. нар. "Дружество за правата на човека", 26.10.1988 г.
 10. Строго секретно! Получена информация за изнесени архивни документи от Партийния дом по време на опожаряването му, 20.09.1990 г.
 11. Строго секретно! Осуетен опит за провеждане на демонстрация в София по повод задържано от органите на МВР лице. 04.04.1989 г.
 12. Строго секретно! Информация относно: Мерки по изземване на подготвената за внасяне в Народното събрание "декларация" и отношение на активисти от "Клуба" след извършените процесуално-следствени действия. 08.05.1989 г.
 13. Строго секретно! Информация "Поведението на Николай Кирилов Василев", изготвена по материали на VI у-ние ДС, 28.06.1988 г.
 14. Секретно! Стенограма от проведена среща на ръководството на министерството по оперативната обстановка в страната на 13.02.1989 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на министерството.
 15. Лично строго секретно! Справка относно Петър - Емил Иванов Митев, директор на Научно-изследователския институт за младежта при ЦК на ДКМС и професор в СУ "Климент Охридски", 30.06.1988 г.
 16. Секретно! Справка относно Проф. Добрин Спасов, изготвена по материали на VI у-ние ДС, 22.07.1988 г.
 17. Строго секретно! Информация относно идейно неиздържан филм на режисьора Николай Волев, изготвена по материали на VI у-ние ДС, 15.09.1988 г.
 18. Строго секретно! Статия "Състоянието и динамиката на враждебната анонимна дейност в страната и работата на  органите на ДС през 1988 г."
 19. Строго секретно! Справка за контактите на служители от американското посолство с представители на КТ "Подкрепа", 18.10.1990 г.
 20. Строго секретно! Получена информация за изнесени документи от Партийния дом по време на опожаряването му, 20.09.1990 г.
 21. Строго секретно! Доклад от проведена среща с агент "Мишо" относно документи, ограбени от Партийния дом, 24.09.1990 г.
 22. Строго секретно! Относно поведението на д-р Константин Тренчев, след подпалването на партийния дом на 26.08.1990 г.
 23. Секретно! Слово на генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ Петър Младенов на срещата с актива на МВР, състояла се на 25.11.1989 г.
 24. Строго секретно! Заповед за създаване на щаб за работа по така наречените "независими" структури с негативна , вредна и враждебна дейност, 16.02.1989 г.
 25. Статия "Подривна дейност срещу НРБ. Основни насоки на идеологическата подривна дейност на противника  срещу НРБ през 1988 г.", от полк. Ив. Иванов, н-к на отдел в Шесто у-ние ДС, и майор И. Павлов,  зам.-н-к на отдел в Шесто у-ние ДС,  28.04.1989 г.
 26. Строго секретно! Информация относно някои прояви и поведението на Желю Желев в последно време
 27. Строго секретно! Информация относно коментари по статията на Желю Желев, поместена във вестник "Народна култура", 11.08.1988 г.