вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Доклад от проведена среща с агент "Мишо" относно документи, ограбени от Партийния дом, 24.09.1990 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 132, л. 31)