вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Специално съобщение относно: Намерение за събиране на лица от т. нар. "Обществен комитет за екологична защита на Русе" по повод прекратяването на дейността му, 28.10.1988 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 65-66)