вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Справка относно: Кратки биографични бележки за най-активните инициатори за създаване на т. нар. "Дружество за правата на човека", 26.10.1988 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 57-64)