вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно: Изготвена петиция от профкомитета и колектива на Института по Философия при БАН, 07.12.1988 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 508, л. 182-183)