вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно: Мерки по изземване на подготвената за внасяне в Народното събрание "декларация" и отношение на активисти от "Клуба" след извършените процесуално-следствени действия. 08.05.1989 г.

(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 939, л. 142-146)