вторник, 1 октомври 2013 г.

Секретно! Слово на генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ Петър Младенов на срещата с актива на МВР, състояла се на 25.11.1989 г.

В словото се поставя като основна цел реформирането на ДС, чрез закриване на структурите, а не на хората. П. Младенов описва картината в страната, особено в икономиката, като „потресаваща“. За проблемите не трябва да бъде обвинявано нито VІ управление, нито другите органи на МВР, тъй като те са били „органи на нашата революция“. Отбелязва, че новата цел не е смяна на фасадата, а нов курс на комунистическата партия и на държавата. Новата цел пред МВР е да работи за укрепване на защитните функции на социализма.


(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 6а, а.е. 106, л. 101-118)