вторник, 1 октомври 2013 г.

Лично строго секретно! Справка относно Петър - Емил Иванов Митев, директор на Научно-изследователския институт за младежта при ЦК на ДКМС и професор в СУ "Климент Охридски", 30.06.1988 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 506, л. 70-76)