вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация относно идейно неиздържан филм на режисьора Николай Волев, изготвена по материали на VI у-ние ДС, 15.09.1988 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 507, л. 173-174)