вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Информация за поведението на членове на "Инициатива градът на истината", 18.10.1990 г.АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 137, л. 135-137, 139-141