вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Осуетен опит за провеждане на демонстрация в София по повод задържано от органите на МВР лице. 04.04.1989 г.(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 12, а.е. 939, л. 14-15)