вторник, 1 октомври 2013 г.

Строго секретно! Получена информация за изнесени архивни документи от Партийния дом по време на опожаряването му, 20.09.1990 г.


(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 132, л. 34-35)