неделя, 20 октомври 2013 г.

Строго секретно! Справка относно остри проблеми пред ДФ "Кремиковци", материала е подготвен от СГУ-МВР, 05.10.1989 г.

Строго секретна справка на СГУ-МВР, показваща ясно ситуацията в гордостта на българската индустрия - МК „Кремиковци“ през 1989 г.  (АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 1, оп. 11а, а.е. 747, л. 150-159)