четвъртък, 12 април 2012 г.

Присвояване на генералски звания на Вълко Червенков, Георги Чанков, Райко Дамянов и Тодор Живков - 15.11.1952г.


ДАА-ЦДА, Ф 136, оп. 83, а.е. 199