четвъртък, 12 април 2012 г.

Решение "А" № 173 на ПБ на ЦК на БКП от 08.07.1947г. за отпускане на парична помощ на Стамат Иванов Киров


(ДАА-ЦДА, Ф 1Б, оп. 6, а.е. 339)