понеделник, 21 май 2012 г.

Лично, строго поверителни! Номенклатура на кадрите на отчет в ЦК на БКП, 02.07.1978 г.

(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 66, а.е. 1323)