понеделник, 21 май 2012 г.

Решение "Б" № 29 на Секретариата на ЦК на БКП от 25.09.1981г.: За закупуване от Управление „Безопасност и охрана“ (УБО) на обзавеждане и предаване безвъзмездно на наследниците на Стамен Стаменов на апартамент на бул. "Толбухин" № 10; отпускане на наследствена пенсия за изслужено време и старост на наследниците на Ст. Стаменов; семейството на Ст. Стаменов да се обслужва с лека кола и шофьор от УБО и да ползват услугите на Правителствена болница и на стол "Рила".


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 637)