четвъртък, 12 април 2012 г.

Разпореждане № II-133 на МС от 04.04.1968г. - Относно: За уреждане на някои жилищни въпроси на членове на Политбюро на ЦК на БКП