четвъртък, 12 април 2012 г.

Решение "А" № 68 ПБ на ЦК на БКП от 1 март 1947г. за назначаване обущар в ЦК; Предложение от отдел "Кадри" при ЦК на БКП


(ДАА-ЦДА, Ф 1Б, оп. 6, а.е. 237)