четвъртък, 12 април 2012 г.

Решения "Б" № 16 на ПБ на ЦК на БКП от 16.04.1946г. / Относно организиране охраната на членовете на ПБ, министрите и др.(ДАА-ЦДА, Ф 1Б, оп. 6, а.е. 106)