понеделник, 21 май 2012 г.

Решение "Б" № 7 на Секретариата на ЦК на БКП от 27.03.1980г. относно: Отпускане на парична помощ в размер на двадесет хиляди лева и пиано на Венко Марковски.


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 585)