понеделник, 21 май 2012 г.

Строго секретно! Решение "Б" № 11 на Секретариата на ЦК на БКП от 22.11.1989 г. за отмяна на Решение "Б" № 13 на ПБ на ЦК на БКП от 27.12.1962 г. за отпускане суми на членовете на партийното и държавно ръководство за покриване на разходите им за храна.

Приложени: препис от Решение № 11, изготвен от Ив. Илиев за С. Джендов; допълнение към Решение № 280 от 29 юни 1966 г. на Министерския съвет за увеличаване дневните пари за партийни и държавни ръководители и др. 25 ноем. 1966 – 22 ноем. 1989 г.
(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 911)