четвъртък, 12 април 2012 г.

Решение № 94 на ПБ на ЦК на БКП от 06.04.1947г. относно назначаване на др. Димо Дичев за завеждащ отдел "Кадри" при ЦК на БКП


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 6, а.е. 262)