петък, 1 август 2014 г.

Доклад на ЦУ-на МВР до щаба на НОВА, относно извършване на обиски, кражби и арести от партизани от бригада "Г. Бенковски", 4.XI.1944 г.


ДАА-ЦДА, Ф.77, оп. 2,а.е. 28, л. 1