понеделник, 21 май 2012 г.

Строго секретно! Справка относно: Валутни и левови разходи разрешавани неправомерно от Живко Попов, 27.06.1991 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА - Ф. 2, оп. 6, а.е. 133, л. 188-195)