четвъртък, 12 април 2012 г.

Протокол "Б" № 8 на Секретариата на ЦК на БКП от 23.09.1968г. - Относно: Парично подпомагане на Митка Гръбчева (съпруга на Димитър Гръбчев)

ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВНЕ АРХИВ - СОФИЯ, Ф 1Б, оп. 64, а.е. 376