събота, 1 септември 2012 г.

Строго секретно! Решение "Б" № 19 на Секретариата на ЦК на БКП от 17.06.1982 г. за отпускане на пенсия на агент на Научно техническото разузнаване на Държавна сигурност.

През 1972 г. в голям фармацевтичен заводи край Лондон гостува българска делегация. Един от нейните членове изостава и потапя носната си кърпа в съд с пеницилин „Г 43 000” единици, който дотогава е непознат у нас. Максимумът, до който е достигнала родната фармацевтична индустрия, е пеницилин до 20 000 единици. Човекът от делегацията се връща в посолството и пеницилинът бързо заминава с дипломатическа поща за България. Той успешно е възпроизведен, внедрен и заводът в Разград започва неговото производство. Човекът с носната кърпа е агент на НТР на ДС. А оперативният работник, който го ръководи, е награден с почетно звание „Герой на социалистическия труд“. Това е и единственият случай, в който разузнавач от УНТР получава такава висока държавна награда. С Решение "Б" № 19 на Секретариата на ЦК на БКП от 17.06.1982 г. агентът, допринесъл за кражбата на пеницилина, е награден с пожизнена пенсия в размер 250 лв. За сравнение през 1982 г. средната пенсия за страната е между 65-75 лв.(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 667)