четвъртък, 12 април 2012 г.

Решение "А" № 210 на ПБ на ЦК на БКП от 03.10.1959г. - Относно: Отпускане "народна пенсия" на Лев Николов Главинчев


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б,  оп.6, а.е. 4015, л. 1-4)