петък, 1 август 2014 г.

Численост на "съпротивителното движение" (партизани, членове на бойни групи, ятаци и др.) в България в годините 1941-1944 гг.


ДАА-ЦДА, ф. 1, оп. 2, а.е. 43