понеделник, 21 май 2012 г.

Решение "Б" № 31 на Секретариата на ЦК на БКП от 01.10.1981 г. за отпускане пенсия на агент на Държавна сигурност и внедряването му в нелегални групи на опозицията.

Приложени: докладна записка от ген.-полк. Велко Палин – зав. отдел "Военно-административен", за отпускане пенсия; предложение от ген.-полк. Димитър Стоянов – министър на вътрешните работи, за отпускане пенсия и др. 24 септ. – 1 окт. 1981 г.


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 64, а.е. 639)