четвъртък, 12 април 2012 г.

Решение "А" № 125 на ПБ на ЦК на БКП от 01.06.1961г. - Относно утвърждаване номенклатура на кадрите , водени на отчет в ЦК на БКП
(ДАА–ЦДА, Ф 1Б, оп.6, а.е. 4474)