понеделник, 21 май 2012 г.

Протокол "А" № 410 на ПБ на ЦК на БКП от 13.07.1971г. с взети решения за: информиране на пленума на ЦК на БКП за грешките в работата Ангел Солаков като министър на вътрешните работи. + Стенограма от среща на ПБ на ЦК на БКП с Колегиума на Министерство на вътрешните работи за отрицателните действия на Ангел Солаков. 13.07.1971г.


(ДАА-ЦДА, Ф. 1Б, оп. 35, а.е. 2307)