понеделник, 14 май 2012 г.

Извадка от ЛКД на ген.-лейт. Кирил Захариев МАСЛЕНКОВ - Началник на Управление "Кадри" - МВР
Данните са извадка от Личното кадрово дело (ЛКД) на генерал-лейтенант Кирил Масленков.


Архив на КРДОПБГДСРСБНА