понеделник, 14 май 2012 г.

Извадка от ЛКД на майор Димитър Христов ИВАНОВ - Началник на VI отдел на VI управление в периода 01.06.1989-22.12.1989гг.Данните са извадка от Личното кадрово дело (ЛКД) на майор Димитър Иванов.

Архив на КРДОПБГДСРСБНА