понеделник, 14 май 2012 г.

Извадка от ЛКД на ген.-полк. Григор Велков ШОПОВ - Първи зам. министър на МВР, ресорен за Държавна сигурност
Информация от архива на КРДОПБГДСРСБНА