понеделник, 14 май 2012 г.

Извадка от ЛКД на ген.-полк Мирчо СПАСОВ Христов - Първи зам. министър на МВР до февруари 1973 г.

Информация от архива на КРДОПБГДСРСБНА