понеделник, 14 май 2012 г.

Ген.-полк. Димитър Стоянов - Министър на МВР (07.04.1973 - 15.12.1988)

Ген.-полк. Димитър Стоянов
(снимка - http://desebg.com/)

Димитър Иванов Стоянов е роден на 7 ноември 1928 г. в град Стражица, Търновско. Участва в Съпротивителното движение през Втората световна война. Цялото семейство подпомага Горнооряховския партизански отряд. Баща му Иван Стоянов е убит като ятак на партизаните на 14 май 1944 г. и Димитър остава сирак на 15 годишна възраст.

След завършване на основното си образование, заедно с други младежи от Стражица, Димитър Стоянов се записва ученик през 1943 г. в Мъжката гимназия в Горна Оряховица, но когато през 1944 г. се открива такава в град Стражица, се премества в нея. Заедно със свои съученици изграждат ядрото на ремсовата организация, а също така са и първият випуск завършил Стражишката гимназия. Стоянов става секретар на учкома на РМС в Стражица, сътрудник и инструктор на ОК на РМС в гр. Горна Оряховица.
От дясно наляво: Ген.-майор В. Савченко, представител на КГБ в
България, ген.-полк. Д. Стоянов (снимка - http://desebg.com/)
През 1948 г. записва история в СДУ "Климент Охридски". Като студент по история дейно работи във факултетното ръководство на РМС и в VII-и студентски район. През месец март 1950 г. преминава в задочна форма на обучение, тъй като по решение на ОК на БКП в Горна Оряховица е избран за първи секретар на ОК на ДСНМ. През 1953 г. завършва висшето си образование и е приет за член на БКП. В края на1953 г. е изтеглен в ЦК на ДКМС за сътрудник в отдел "Средношколска младеж".
Военната си служба отбива през 1955 г. През 1955 г. е избран за първи секретар на ОК на ДКМС във Велико Търново като по съвместителство е и член на ОК на БКП. През 1958 г. е издигнат за първи секретар на ЦК на Комсомола, какъвто остава до 1961 г. През следващите години е последователно секретар 1961-1971 гг. и първи секретар 1971-1973 гг. на ОК на БКП - Велико Търново.
Посещение на делегация на КГБ-СССР начело с арм.-ген. Виктор Чебриков до него ген.-полк. Димитър Стоянов зад него ген.-полк Велко Палин. (снимка - архив на МВР)


Ген.-полк. Д. Стоянов връчва почетен знак на МВР на
ген.полк Велко Палин по случай 70 годишният му юбилей.
Напреден план А. Лилов (снимка - личен архив на В. Палин)
С назначаването на Димитър Стоянов, външен за системата на МВР човек, висшето ръководството на БКП се стреми да установи по-строг контрол над неговите структури, най-вече върху Държавна сигурност, в които през предходните години вижда опити за известни самостоятелни действия. За разлика от двамата си предшественици Димитър Стоянов демонстрира пълна лоялност към Тодор Живков и става най-дълго заемалия този пост вътрешен министър на България.

От 1976 г. Димитър Стоянов е член на ЦК на БКП, а от 13.12.1988 г. до 16.11.1989 г. е член на ПБ на ЦК на БКП и секретар на ЦК на БКП. През ноември 1990 г. е изключен от наследилата БКП Българска социалистическа партия.

Димитър Стоянов има висше военно звание генерал-полковник. Награден е с Орден "Георги Димитров" (два пъти) и Орден "13 века България". Женен, с две деца. Почива на 7 декември 1999 г. в София.